Over mij

Mijn naam is Judith Louwers, BIG geregistreerd Psychotherapeut/ Gz-psycholoog.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in meerdere GGZ-instellingen in de regio, hoofdzakelijk in de volwassenzorg.

Kenmerkend voor mij als behandelaar is mijn open, betrokken houding, waarbij het contact en vertrouwen centraal staan.

Na de Universiteit Maastricht ben ik gaan werken in een arbeidgerelateerde organisatie waar ik de Gedragstherapie eigen heb gemaakt. Vanuit nieuwsgierigheid en de wens mijn kennis te verruimen heb ik gesolliciteerd bij een grote GGZ instelling waar ik de kans heb gekregen me zowel breed als specialistisch te ontwikkelen. Hier heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en later ook de opleiding tot Psychotherapeut en tot Schematherapeut kunnen doen. Vervolgens is vanuit een verlangen naar meer persoonsgericht werken en willen ontdekken wat goed bij mij past de overstap naar een grote psychologenpraktijk tot stand gekomen. Hier heb ik naast het individuele werken eveneens 3 jaar als groepstherapeut gewerkt in een open schemagroep voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. In september 2017 heb ik de stap naar een eigen praktijk genomen, passend bij een nieuwe levensfase waarin ik bewuster kies voor dingen doen vanuit plezier, verbinding en liefde voor mijn vak.

Mijn therapeutisch houding is door de verschillende werkterreinen en opleidingen verrijkt en geëvolueerd van empathisch, actief en gedragsmatig georiënteerd naar reflecterend, persoons, beleving/lichaamsgericht. Afgestemd op uw hulpvraag en persoon ontdekken we samen wat de meest vruchtbare werkrelatie is.

Ik heb me geschoold in diverse stromingen (cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, clientgerichte therapie, EFT, mindfulness, focussing, systemisch werk in de natuur, ACT, lichaamsgerichte traumatherapie). Na de intakegesprekken bespreek ik met u welke behandeling ik het meest passend acht bij uw hulpvraag, uw persoon en uw mogelijkheden.

  • BIG registratie Psychotherapeut BIG registratie Gz-psycholoog
  • Cognitief Gedragstherapeut en Supervisor VGCt
  • Senior Schematherapeut en Supervisor Schematherapie VSt
  • EMDR (basis en vervolg opleiding)
  • Deelname intervisie schematherapie
  • Deelname intervisie LVVP
  • Lid LVVP
  • Lid Buitenpsycholoog