Praktische informatie

Momenteel is mijn behandelcapaciteit volledig benut. Hieronder vind u de ingeschatte wachttijd. Wachttijd tot intake: 18 weken Wachttijd tussen intake en behandeling: 2-4 weken

 • Actualisatie: 07-02-2024

De wachttijd is onafhankelijk van diagnosegroep, soort behandeling (gbggz of sggz) of zorgverzekeraar. Een vermelde wachttijd is een inschatting. Dit is sterk afhankelijk van de overeenstemming die wij kunnen vinden over de dag/tijd waarop afspraken mogelijk zijn. De wachttijden zijn dan ook slechts een indicatie (waar geen rechten aan ontleend kunnen worden). Alvorens je op de wachtlijst wordt geplaatst, vindt eerst een telefonische screening plaats waarin onderzocht wordt of jouw vraag past bij mijn praktijk. Wanneer de wachttijd te lang is voor je, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) (afkomstig van de site van de Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl). Klachtenregeling

 • Klachten kunnen het beste eerst met mij besproken worden. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Indien wij er samen niet uit komen, kun je contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van de LVVP.

Kwaliteitsbewaking

 • Ik ben aangesloten bij de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten). Via visitatie en het kwaliteitsstatuut wordt de praktijk gecontroleerd. Wanneer je in behandeling gaat bij een lid van de LVVP, kun je er zeker van zijn dat deze wettelijk is erkend en aan de wettelijke vereisten voldoet. Hier vind je het goed gekeurde kwaliteitsstatuut van de praktijk: Kwaliteitsstatuut Psychotherapie Louwers

ROM

 • De voortgang van de behandeling wordt door middel van een of meerdere vragenlijsten gemeten. Deze ROM (Random Outcome Monitoring) moet bijdragen aan het regelmatig evalueren van de behandeling en het effect ervan op de klachten. Voor meer informatie zie Clienteninformatiefolder over ROM 

Contractvrij werken

 • Door contractvrij te werken komt de (psycho) therapie centraal te staan. Het geeft mij de ruimte en vrijheid om samen te bepalen hoe de behandeling eruit komt te zien en  hoe lang deze duurt. De zorgverzekeraar blijft in deze keuzes buiten de therapiekamer.
 • Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de volgende websites: www.zorgvoorkwaliteit.nu & www.contractvrijepsycholoog.nl

Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Praktijk gegevens Psychotherapie Louwers

 • KvK: 17271503
 • AGBcode persoonlijk: 94013530
 • AGBcode praktijk: 94063382
 • BIG registratie Psychotherapeut: 49063311016
 • BIG registratie Gz-psycholoog: 29063311025