Verwijzing

Indien u gebruik wilt maken van vergoeding van de gesprekken door uw zorgverzekering is het belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts/medisch specialist waar de volgende gegevens op moeten staan:

  • De datum van verwijzing moet gelegen zijn vóór de datum van het eerste gesprek op de praktijk
  • De naam, het adres en AGB-code van de arts
  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • Uw arts dient aan te geven dat er ‘een vermoeden is van een DSM 5 stoornis’.
  • De arts dient aan te geven of het gaat om een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ of voor de Specialistische GGZ.

Bij het eerste gesprek neemt u de verwijsbrief mee. Eveneens dient u op het eerste gesprek uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart bij zich te hebben. Dit moet omdat ik voor de zorgverzekeraars verplicht ben te controleren of uw Burger Service Nummer (BSN) klopt.