Werkwijze

Indien u hulp zoekt en een aanmelding overweegt, vraag ik u eerst met uw verzekeraar contact op te nemen over de vergoeding. Ik werk namelijk contractvrij en heb geen contracten met de verzekeraar. Het hangt af van uw zorgpolis hoeveel uw verzekeraar vergoed wanneer u in behandeling gaat bij een contractvrije praktijk (zie ook onder Tarieven). Een natura polis vergoed de behandeling door mijn contractvrije praktijk niet volledig, een zuivere restitutiepolis vergoed de behandeling door mijn praktijk voor 100%.

Indien u op de hoogte bent van de vergoeding, kunt u mij mailen of met mij persoonlijk contact opnemen voor het inplannen van een telefonische screening. In dit telefonische contact bekijk ik of uw hulpvraag en uw verwachting van therapie past bij mijn praktijk. Wanneer we na het telefonische contact besluiten dat u in behandeling komt in mijn praktijk, informeer ik u uitgebreid over de wachttijd en de dagen/tijden die vrij zijn of gaan komen. De wachttijd hangt dan ook af van uw en mijn agenda. Zodra er zicht is op de data waarop u gezien gaat worden voor intake, open ik een behandeldossier voor u. Op deze manier kan ik de tijd die ik nodig heb u te helpen registreren/factureren.

De intakefase bestaat gewoonlijk uit 2 of 3 gesprekken (de zogenaamde intake gesprekken) waarin we stilstaan bij de reden dat u hulp zoekt, wat uw klachten zijn, welke levenservaringen u gevormd hebben, of u eerder hulp heeft gehad en wat u hoopt te bereiken. Het aantal gesprekken dat nodig is voor de intakeprocedure hangt af van uw verhaal en de problematiek. Ook kunnen er in de intakefase vragenlijsten afgenomen worden om een beter beeld te krijgen van de problematiek en de ernst ervan. Zodra er een helder beeld is ontstaan van uw problematiek, geef ik een indicatie van het hulpaanbod dat ik passend vind voor uw hulpvraag. Dit is afgestemd op uw individuele kenmerken en mogelijkheden. Het hulpaanbod kan onderzoek, behandeling of een verwijzing inhouden. In het advies of indicatiegesprek leg ik u het hulpaanbod uit. Wanneer er een indicatie is voor behandeling, wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld waarin behandeldoelen geformuleerd worden en de behandelduur vermeld staat.

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan, maken we afspraken voor de behandeling. De behandeling kan normaliter binnen enkele weken van start gaan.

Na de eerste behandelfase vindt er een evaluatie van de behandeling plaats. Hierin wordt besproken of we op de goede weg zitten en in hoeverre er verbetering en/of groei is. Soms is een aanpassing van het behandelplan nodig doordat uw omstandigheden veranderd zijn of vanwege nieuwe inzichten over uw problematiek.