Tarieven

In de geestelijke gezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van het zorgprestatiemodel. Hierdoor is het inzichtelijk wat een behandelsessie kost. Je krijgt van mij per maand een factuur voor de consulten die je in die maand hebt gehad. Deze factuur dien je zelf in bij je verzekeraar, je verzekeraar declareert aan jou en jij betaalt de factuur aan mij.

Psychotherapie Louwers is een ongecontracteerde praktijk. Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Wat betekent dat voor u? Wanneer je kiest voor zorg door mijn praktijk, hangt de vergoeding af van het polis-type. Bij een volledige en zuivere Restitutie polis wordt de behandeling volledig vergoed. Kijk welke polis jij hebt en vraag tevoren goed na wat je verzekeraar vergoed wanneer je bij mij als ongecontracteerde hulpaanbieder in behandeling komt. Daar ik geen contracten met de zorgverzekeraar heb, dien je zelf het consult te declareren bij uw verzekeraar.

Behandeling wordt vergoed wanneer er sprake is van een diagnose die binnen de verzekerde zorg valt. Daarnaast is er een verwijzing nodig van je huisarts (lees onder Aanmelden waaraan de verwijsbrief moet voldoen).

Vergoeding door zorgverzekeraar                                                                                                              

  • In mijn praktijk hanteer ik 100 % van de NZa vastgestelde tarieven voor de gb-ggz en g-ggz (www.nza.nl)
  • Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, wordt uw behandeling 100% vergoed  door je zorgverzekeraar. Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 60% en 80%. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar, zodat je weet waar je aan toe bent!
  • Het is aan te raden uit te zoeken wat een zuivere restitutiepolis voor je kan betekenen, aangezien je dan 100% vergoed dient te krijgen. Voor een overzicht van volledige restitutiepolissen verwijs ik je naar de website contractvrije psycholoog.
  • Wilt u weten of de behandeling vanuit mijn praktijk door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, bekijk dan hier of je een restitutiepolis heeft: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/psychotherapie-louwers. Neem daarnaast ook altijd contact op met je zorgverzekeraar zodat je op de hoogte bent van de actuele voorwaarden.

Eigen risico

  • Wanneer je in behandeling komt, wordt eerst je eigen risico aangesproken (in 2024 is dat € 385,-).                                           

Uitzonderingen

  • Een aantal diagnoses wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Het  NZa tarief (2024) voor deze zorg is: € 131,82 per sessie van 60 minuten.

Betaling door uzelf 

  • Je kunt er ook voor kiezen de behandeling helemaal zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar, je eigen risico wordt niet aangesproken. Je hebt wel een verwijzing nodig. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz en g-ggz (www.nza.nl).

Annulering

  • In mijn praktijk hanteer ik regels met betrekking tot het afzeggen van afspraken. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Dit kun je telefonisch doen via mijn telefoonnummer of via mijn mailadres. In beide gevallen is geregistreerd wanneer je afgezegd hebt. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden verzet of geannuleerd, zullen voor een deel in rekening gebracht worden. Dit komt neer op een bedrag van € 50,-